บริษัท บิ๊กคิงส์ อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด บริหารงานโดย นายนิคม สิงห์หอน กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการ บริษัทฯ

โดยให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ตั้งใจสร้าง และรวบรวมทีมงานที่มีความชำนาญ งานด้าน รักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์กว่า 29 ปี ด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร การรักษาความ ปลอดภัย พร้อมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ในระบบรักษา ความปลอดภัย โดยเป็นที่ เชื่อถือ และให้ความไว้วางใจ ด้านคุณภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน
BIGKING INTER SERVICE
112 ถ.สิรินธร แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กทม 10700
โทร. 02-424-0118-9, 02-881-2157 , แฟกซ์. 02-881-2156
E-mail : bk-inter@hotmail.co.th
Copyright 2013 : Bigkinginterservice.com
Visitor : 000001959